fbpx

Registrera ert hunddagis

Om ditt hunddagis inte har registrerat sig i Jojna kan ni komma igång direkt helt gratis.

Så fungerar Jojna

Flödet

R

Alla notiser om era hundar och inlägg som ni gör till hundägare och personal visas löpande i flödet på startsidan.

R

Här kan du skapa och kommentera inlägg till era grupper och hundarnas portfolio.

R

Du kan dela foton, videor och dokument med hundägarna och övrig personal.

R

Du får notiser direkt i appen när hundägare har lagt till schema för hunden, anmält ledighet, skickat meddelanden med mera.

R

Här ser du också förfrågningar från nya användare som vill ansluta sig till ert hunddagis.

Meddelanden

R

Du kan skicka personliga meddelanden, foton och video till en eller flera mottagare på ert hunddagis.

R

Du ser läskvittenser när mottagaren har öppnat meddelanden.

R

Du får push notiser direkt när nya meddelanden har skickats till dig.

Hundar

R

Här får du en överblick över hundarnas närvaro.

R

Du kan checka in och checka ut era hundar och enkelt ange vem som hämtar hunden.

R

Se hundarnas schema, kontaktuppgifter och anhöriga.

R

Ni kan administrera grupper och bjud in eller ta bort era användare och hundar på ert hunddagis.

Kalender

R

Kalendern visar alla händelser som ni lägger till för ert hunddagis.

R

Du kan skapa händelser som visas för alla eller en specifik grupp på ert hunddagis. Du kan enkelt välja att upprepa händelser om de är återkommande.

Fri Support

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Frågor & Svar

Hur skapar/ändrar/raderar jag en grupp?


Administratören på ert hunddagis kan skapa, ändra och radera grupper.

Skapa Grupp:
Öppna fliken Hundar och tryck på Lägg till (+ ikonen uppe till höger på sidan).
Ange gruppens Namn och välj en färgmarkering.
Tryck på Nästa.
Du kan bjuda in Personalanvändare till gruppen nu eller senare. Tryck på Klar.

Ändra Grupp:
Öppna fliken Hundar och välj grupp.
Tryck på Ändra (pennan upp till höger på sidan) och gör önskade ändringar.
Tryck på Klar.

Radera Grupp:
Observera att alla hundar som tillhör gruppen kommer att tas bort från ert hunddagis när gruppen raderas. Flytta hundar till annan grupp innan du raderar gruppen om de fortfarande ska vara anslutna till ert hunddagis.

Öppna fliken Hundar och välj grupp.
Tryck på Visa alla personal.
Tryck på Ändra (pennan upp till höger på sidan) och radera alla personalanvändare i gruppen genom att trycka på röda kryss.
Bekräfta ditt val och tryck på Klar.

Vad är skillnaden på Administratör och Personalanvändare?

Administratören hanterar grupper och har automatiskt tillgång till alla grupper på ert hunddagis. Administratören kan bjuda in/lägga till och ta bort personal från grupp. Administratören kan även ändra uppgifter om hunddagiset och hanterar abonnemanget.

Personal har endast tillgång till grupp(er) som beviljats tillträde av Administratören.

Både Administratören och personalanvändare kan bjuda in hundägare samt flytta och ta bort hundar från grupp.

Kan vi ändra Administratör för vårt hunddagis?


Ni kan vara flera Administratörer för ert hunddagis. Ni kan också byta Administratör-användare från en personal till en annan.

Lägg till Administratör:
Administratören på ert hunddagis öppnar fliken Inställningar och trycker på Personal. Välj personalanvändare och markera Administratörsbehörighet. Bekräfta valet genom att trycka på Tilldela.

Ta bort Administratör:
Administratören på ert hunddagis öppnar fliken Inställningar och trycker på Personal. Välj personalanvändare och avmarkera Administratörsbehörighet. Bekräfta valet genom att trycka på Frånta.
Observera att ni måste ha minst en Administratör för ert hunddagis.

Hur bjuder jag in hundägare och personal till mitt hunddagis?

Både Administratören och personalanvändare kan bjuda in hundägare till ert hunddagis men endast Administratören kan bjuda in personalanvändare.

Om du vill bjuda in nya hundägare (eller personalanvändare) till ditt hunddagis så öppnar du fliken Hundar och väljer en grupp.

Tryck på Lägg till under Hundar (för bjuda in ny hundägare) eller under Personal (för att bjuda in ny personalanvändare).

Tryck på Bjud in ny hundägare / Bjud in ny personal och tillåt åtkomst till dina kontakter om du vill hämta kontaktuppgifter från adressboken på din enhet.
Markera kontakt(er) i listan som du vill bjuda in och välj Klar.

Om du vill bjuda in personer som inte finns med i adressboken på din enhet anger du personens telefonnummer eller e-postadress i sökfältet. Tryck sedan på Bjud in/Klar.

Vad är skillnaden på att skapa inlägg i Flödet och att skicka Meddelanden?

Inlägg i Flödet används för att publicera textinnehåll med eller utan bifogade foton/video/dokument till grupp/grupper, personalen, hundars portfolio eller alla på ert hunddagis.

I Meddelanden kan du välja fritt vilken/vilka användare på ert hunddagis som ska få meddelandet. Du kan skicka text, foto eller video till en eller flera mottagare inom olika grupper.

Kan jag ändra/radera ett inlägg i Flödet?


Du kan ändra text i ett inlägg men inte bifogat foto, video eller dokument.
Om du vill ändra bifogade filer så behöver du radera inlägget och skapa ett nytt inlägg där du bifogar foto/video/dokument som du vill publicera.

För att radera ett inlägg eller ändra texten i ett inlägg trycker du på de tre punkterna till höger om inlägget och väljer Ändra inlägg eller Radera inlägg.

Kan jag ändra/radera en kommentar som jag har skrivit?


Öppna inlägget genom att klicka på din kommenterar eller Visa alla kommentarer.

Apple: Dra din kommenterar åt vänster på skärmen så öppnas en meny.
Välj Ändra eller Radera.

Android: Tryck på de tre vertikala punkterna på höger sida om din kommentar så öppnas en meny.
Välj Ändra eller Radera.

Hur fungerar funktionen Dagens meny?


Dagens meny är en funktion för att informera era användare om hundarnas måltider. Men funktionen kan även användas för att framhäva viktig information för dagen. Innehållet i Dagens meny visas som en fast notis överst i Flödet hos alla era användare på hunddagiset under hela dagen.

Lägg till Meny:
Öppna fliken Hundar och välj en grupp.
Tryck på Visa hela veckan och tryck på + ikonen (uppe till höger på sidan).
Lägg till information och välj datum.
Tryck på Klar.  

Ni kan Ändra eller Radera innehållet i Dagens meny genom att trycka på önskad dag på sidan Veckomeny och sedan välja Ändra (pennan uppe till höger på sidan) eller Radera meny (längst ner på sidan).

Hur tar jag bort en hund från mitt hunddagis?


Öppna fliken Hundar och välj grupp.
Klicka på Visa alla hundar och välj Ändra (pennan uppe till höger på sidan).
Tryck på det röda krysset till höger om hundens namn för att ta bort hunden.
Välj Klar och bekräfta ditt val.

Kan jag flytta en hund till en annan grupp?


En hund kan endast tillhöra en grupp. Du kan byta grupp för en hund genom att öppna fliken Hundar och välja den grupp du vill flytta hunden till.
Välj Lägg till under Hundar och markera hunden/hundarna som du vill flytta till gruppen.
Välj Klar och bekräfta ditt val.

Hur lägger jag till personal i en grupp?

Personalanvändare kan tillhöra flera grupper.
Administratören på ditt hunddagis kan lägga till en personalanvändare i flera grupper.

Öppna fliken Hundar och välj den grupp som du vill lägga till personalanvändaren i. 
Välj Lägg till under Personal och markera användare som du vill flytta till gruppen.
Välj Klar och bekräfta ditt val.

Hur tar jag bort personal från en grupp?


Administratören på ditt hunddagis kan ta bort personalanvändare från en grupp.

Välj fliken Hundar och klicka på gruppen som personalanvändaren tillhör.
Tryck på Visa alla personal och välj Ändra (pennan uppe till högre på sidan).
Välj användare som du vill ta bort genom att klicka på kryss.
Välj Klar och bekräfta ditt val.

Upprepa detta för samtliga grupper som personalanvändaren tillhör om du vill ta bort användaren helt från ditt hunddagis.

Hur raderar jag min profil?


Tänk på att när du raderar din profil så raderas all din data och valet kan inte ångras.

Öppna fliken Inställningar och välj Min profil.
Klicka på Ändra (pennan uppe till höger på sidan) och välj Radera profil längst ner på sidan.
Bekräfta ditt val för att radera din profil.

Om du är ensam Administratör för ditt hunddagis måste du först utse en ny Administratör för ert hunddagis innan du kan radera din profil.
Vill du istället radera kontot för ert hunddagis så läs Hur avslutar jag abonnemanget för vårt hunddagis?

Upphovsrätt

Ni behåller de exklusiva rättigheterna till alla foton och videor som ni publicerar.

~

Säkerhet

All data är krypterad och lagras på server med hög säkerhet i Sverige.

Integritet

Behandlingen av alla personuppgifter följer Dataskyddsförordningen (GDPR).